Сряда, 18 Юли 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
[ 07.06.2016 ]

 1. Музеи

Към 31.12.2015 г. в област Ямбол действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 109.4 хил. фондови единици. През 2015 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.8% в сравнение с 2014 година.
С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2015 г. техният брой е 4.1 хиляди.
Посещенията в музеите в областта през 2015 г. са 33.9 хил. и в сравнение с 2014 г. се увеличават с 6.7%. Съответно, броят на посетителите - чужденци намалява с 15.1% и достига до 964 през 2015 година. Посещенията, осъществени в дните със свободен вход са 15.5 хиляди и спрямо предходната година са нараснали с 10.7%.
Общият персонал на музеите през 2015 г. е 49 души, като нараства с 11.4% в сравнение с предходната година.

2. Сценични изкуства

През 2015 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 413 представления, които са посетени от 53.3 хил. зрители. В сравнение с 2014 г. представленията се увеличават с 8.7%, а посещенията - с 0.1%. Средният брой посетители на един театър през 2015 г. е 26.7 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 36, а средният брой представления е 207, и се наблюдава увеличение със 17 броя. Намалява средният брой посетители на едно представление - от 140 през 2014 г. на 129 души през 2015 година.
Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е най-голям от постановки от български автори - 67.3%, а при постановки от чужди автори - 32.7%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при българските - 56.7%, а при чуждите - 43.3%.
През 2015 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година се увеличават с 31.5%, а посещенията - с 5.3%.

3. Библиотеки

През 2015 г. в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 270.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той се увеличава с 0.4%. През 2015 г. броят на регистрираните й читатели е 3.0 хил., което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2014 година. Намаляват посещенията в библиотеката с 1.4%, докато общият зает библиотечен фонд на един читател се увеличава - 45 броя. През 2015 г. заетият библиотечен фонд е 134.2 хил., което представлява 49.6% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги - 37.0% от наличния книжен фонд.

4. Кина

В края на 2015 г. кинопрожекциите се увеличават с 9.4%, докато посещенията намаляват 19.6% в сравнение с предходната година.
През 2015 г. са прожектирани 124 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 119 - американски, 3 - европейски и 2 - български.

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.
Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   ZAPLATA
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu