Сряда, 20 Февруари 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
[ 06.06.2017 ]

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
През 2016 г. движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 110.1 хил. фондови единици, което е с 0.6% повече в сравнение с предходната година. Цифровизирани са 4.2 хил. фондови единици, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната година.
Посещенията в музеите в областта през 2016 г. са 36.6 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 8.1%. Регистрирано е увеличение в сравнение с предходната година на посещенията на чужденци в музеите - с 28.5%, като през 2016 г. те са 1 239.
Общият персонал на музеите през 2016 г. е 49 души, като броят му остава непроменен в сравнение с предходната година.

2. Сценични изкуства

През 2016 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 468 представления, които са посетени от 55.8 хил. зрители, като в сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 13.3%, а посещенията - с 4.7%. Средният брой посетители на един театър през 2016 г. е 27.9 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 1 251, а средният брой представления е 234, и се наблюдава увеличение с 28 броя. Намалява средният брой посетители на едно представление - от 129 през 2015 г. на 119 души през 2016 година.
Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е по-голям при представления от чужди автори - 66.2%, а при представления от български автори - 33.8%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при чуждите - 68.1%, а при българските - 31.9%.
През 2016 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година се увеличават с 2.6%, докато посещенията намаляват с 2.0%.


3. Библиотеки

През 2016 г. в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 266.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 1.5%. През 2016 г. броят на регистрираните й читатели е 2.7 хил., което е с 11.3% по-малко в сравнение с 2015 година. Намаляват посещенията в библиотеката с 3.9%, докато общият зает библиотечен фонд на един читател се увеличава - 49 броя. През 2016 г. заетият библиотечен фонд е 130.9 хил., което представлява 49.1% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги - 34.4% от наличния книжен фонд.

4. Кина

В края на 2016 г. кинопрожекциите намаляват с 12.8%, докато посещенията регистрират ръст от 71.5% в сравнение с предходната година.
През 2016 г. са прожектирани 94 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 77 - американски, 12 - европейски, 3 - български и 2 - други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.
Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина. 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu