Четвъртък, 21 Март 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
[ 28.06.2017 ]

 1. Лечебни заведения и леглови фонд
Към 31.12.2016 г. в област Ямбол функционират 4 болници, - с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, - с 397 легла. В сравнение с 2015 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 3.9%. В края на 2016 г. осигуреността на населението в областта с легла в болници е 35.6 на 10 000 души от населението, като спрямо 2015 г. тя се увеличава с 1.7 пункта (фиг. 1.).

Фиг. 1. Леглови фонд на лечебните и здравните заведения
в област Ямбол (На 10 000 души от населението)

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2016 г. е 32 с 12 са легла за краткосрочно лечение. В състава на заведенията са включени 17 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 7 медицински центрове, 1 дентален и 1 диагностично-консултативен център.
През 2016 г. в област Ямбол функционират 3 други здравни заведения с 50 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.

2. Медицински персонал
В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 354 лекари, 112 лекари по дентална медицина и 687 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 440 медицински сестри (табл. 1).

 1. Медицински персонал в област Ямбол

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2016 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:
• Мъже са 165 (46.6%), жени - 189 (53.4%).
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години - 132, или 37.3%.
•Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 13, или 3.7%, а най-
възрастните (на 65 и повече години) - 67, или 18.9%

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 76, или 21.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология - 5.7%, Хирургия - 5.1% и Акушерство и гинекология - 4.8%.

Осигуреност с лекари

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. е 29.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 9.2 на 10 000 души от населението. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 12.6 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина с 2.1 (фиг. 2).

 Фиг. 2. Осигуреност на населението в област Ямбол с медицински персонал
(На 10 000 души от населението)

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.
Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.
При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.
В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.
Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба №1 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 27 януари 20015 г.) и се отнася до практикуваната специалност.
Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu