Вторник, 11 Декември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
СТАРТИРАТ ПРОВЕРКИТЕ НА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
[ 05.07.2017 ]

 На брифинг в Областна администрация Ямбол областния управител Димитър Иванов обяви стартиращото в областта цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.
Обект на обследване ще бъдат всички язовири на територията на областта, независимо от тяхната собственост. В края на проверката ще стане ясен точния брой на водните обекти, язовири и тези, които са за извеждане от експлоатация.
По списъци на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ обект на проверка са 419 обекта на територията на областта.
На основание чл.138а, ал.3 и ал.4 от Закона за водите и чл.212 от Наредбата за условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях областните управители назначават комисии за ежегодно обследване.
Със своя заповед областният управител на област Ямбол Димитър Иванов назначи комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на областта. В комисията се включват освен представител на Областна администрация и експерти от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна. В Областна администрация Ямбол е назначен и специалист, чиято специалност отговаря на изискванията на наредбата, който ще бъде председател на комисията. „Комисията трябва отговорно да се отнесе към задълженията си, както и общините, които да инвестират част от наемите, които получават в укрепване на язовирите“, коментира областният управител.
В срок до 31 октомври 2017г. комисията трябва да извърши проверки на място на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.
За всеки обследван обект комисията съставя протокол по образец за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник областния управител Волен Дичев.
Комисията стартира проверките на 7 юли от община „Тунджа“. Според ДАМТН от общо 419 язовира в областта в община „Тунджа“ са 131, за който общината има определени оператори само за 69 язовира. Община Елхово – 102 язовира. В община Болярово язовирите са 116, в община Стралджа – 62. На територията на областта има и 7 язовира в управление на Напоителни системи ЕАД и един язовир на НЕК – ЯиК.
Целта на проверките на всички язовири сега е осигуряване и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите чрез засилен контрол с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората.
Областният управител Димитър Иванов коментира състоянието на язовирите в момента от гледна точка готовност на областта при кризисна ситуация с наводнения. „Ако кажа, че сме в пълна готовност няма да съм напълно прав. Дори и общините, които казват че всичко им е наред не са подготвени. Вярно е че язовирите в момента са с малък обем, но проблемните зони са в селата. Визирам състояние на деретата и каналите, които са непочистени. Ангажиментите са на кметовете и те трябва да ги изпълняват“, подчерта областният управител.
При изпълнение на правомощията си контролния орган ДАМТН има право да съставя актове за установяване на административни нарушения.

Предстои почистване на река Войнишка
В изпълнение на предписанията дадени при последната пролетна проверка на проводимостта на речните легла, корекции на реки, дерета и диги на територията на област Ямбол, дадени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, областният управител предприе конкретни действия по отношение на участък от река Войнишка, община Стралджа.
Междуведомствена комисия констатира в участък от р. Войнишка, северно от с. Войника намалена проводимост на реката поради паднали дървета в коритото на реката. При последните по-големи наводнения намалената проводимост на участъка от р. Войнишка доведе до заливане на земеделски площи. Предписанията дадени на областен управител са в срок до 1 септември 2017г. да се извършат действия за почистване некоригиран участък от р. Войнишка.
Експерти от Областна администрация Ямбол огледаха конкретния участък и набелязаха стъпки по премахване на падналите дървета и изпълнение на предписанията. Областният управител коментира, че почистването на речния участък ще стане в кратки срокове. Падналите и струпани дървета ще бъдат издърпани и извадени със специализирана техника, трупите маркирани и дървесния материал предоставен на съответната община за социални нужди. Средствата за почистване са от бюджета на областна администрация.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu