Вторник, 11 Декември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ЖИВОТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
[ 26.07.2017 ]

 От края на 2015 г. Община „Тунджа“ изпълнява проект „Център за услуги в домашна среда - интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран по операция BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на ОП РЧР 2014 – 2020 в размер на 499 964.12 лв. Общата продължителност на проекта е 22 месеца, като интегрираните услуги за потребителите се предоставят за период до 18 месеца.
Основната цел на проекта е доставката на интегрирани медико-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора над 65 годишна възраст, които поради хронични здравословни проблеми трудно организират своя бит в домашна обстановка.
Потребители на услугата са 169 лица, живеещи на територията на 23 населени места от състава на общината: Безмер, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Завой, Златари, Калчево, Кукорево, Коневец, Маломир, Могила, Победа, Робово, Роза, Симеоново, Скалица, Тенево, Ханово, Окоп, Хаджидимитрово, Чарган и Сламино.
От стартирането на проекта, на два етапа, до момента, са назначени 44 лица, ангажирани конкретно с ежедневната помощ на нуждаещите се потребители - 25 домашни помощници и 19 лични асистента.
Предлаганите от личните асистенти почасови услуги са преди всичко свързани с подкрепа за лична помощ, при комунални дейности, общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, административни, и други услуги, а подкрепата, която предоставят домашните помощници, е насочена приоритетно към поддържане хигиената на дома, помощ при осъществяване на личната хигиена, както и доставка и приготвяне на храна в жилището на ползвателя.
За качественото предлагане на интегрираните здравно-социални грижи по проекта се изгради ефективна система за наблюдение, включваща ясни индикатори и правила при предоставянето на услугата, позволяваща обективна оценка за работата на специалистите и асистиращия персонал, както и за резултати от реализиране на проектните идеи.
В рамките на интегрираните социални услуги в домашна среда, ползвателите получават медицинско наблюдение, рехабилитационна, психологическа помощ и подкрепа от страна на назначените по проекта специалисти: 3 социални работници, 3 медицински специалисти, 2 рехабилитатори и 1 психолог.
Реализирането на задължителния мониторинг се извършва чрез редовно наблюдение работата на асистиращия персонал и ежемесечно оценяване качество на предлаганите услуги. В същото време се удостоверява удовлетвореността от получената подкрепа чрез провеждане на анкетно проучване сред предлагащи и ползватели на услугата.
Като „формален“ обучителен процес и форма на професионална подкрепа на персонала в Центъра за услуги в домашна среда се провежда супервизия от практикуващ психолог. Целта е придобиване и развиване на умения и компетентности за поемане на отговорност за собствената си практика и подобряване качеството на предлаганите услуги. Чрез индивидуални и групови срещи супервизията оказва професионална подкрепа и начин за позитивно въздействие върху стреса.
С цел постигане на желаната информираност на обществеността за резултатите от проекта и поддържане на интереса към възможността за включване на нови ползватели на социални услуги са използвани средствата на личните контакти с представителите на целевата група, както и възможностите, давани от средствата за масово осведомяване.
Подобни инициативи решават проблема от две страни – от една страна се дава шанс на безработни лица да участват активно в сектора на социалната икономика, а от друга - да помагат на лица в нужда да преодолеят социалната изолация и организират ежедневието си.
Месеци ни делят от приключване на проектните дейности и работата на персонала в Центъра за услуги в домашна среда. Вече можем смело да твърдим, че първите крачки към предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община „Тунджа“ са направени.
Резултатите извличаме от обратната връзка, която получаваме от нашите ползватели, а тя е че чрез проектните дейности и специалистите, назначени в Центъра, сме допринесли за положителна промяна в начина на живот на потребителите, задоволяване на най-належащите социални, здравни и битови потребности. Психологическата подкрепа е спомогнала за извеждане от социална изолация на семействата на деца с трайни увреждания, за справяне с психо-емоционалното напрежение, а в някои случаи и във възвръщане на трудовата активност на близките на потребителите на услугата.
Изпълнението на настоящия проект е част от активната социална политика, която Община „Тунджа“ провежда с грижа към най-уязвимите общности, като се цели чрез различни форми на подкрепа да се подобряват условията и качеството на живот на хората.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu