Сряда, 23 Януари 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА
[ 27.02.2018 ]

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През януари 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 4412 д. Сравнението с предходния месец показва нарастване от 299 д. (със 7.3%), което е характерно за този месец от годината. Спрямо януари 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1038 д. или с 19.0%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 3120 д в Ямбол и 1292 д. в Елхово, като в сравнение миналия месец и в двете бюра по труда има нарастване. Спрямо януари 2017 г. броят на безработните лица е по-малък.
Равнището на безработица през месеца е 7.9%, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (7.6%) и пред област Добрич (8.5%). Спрямо предходния месец се отчита увеличение от 0.5 процентни пункта, спрямо януари 2017 г. – намаление с 1.9 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (7.2%) показва по-високо с 0.7 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (4.5%) и Тунджа (9.6%), а в Елхово (15.1%), Болярово (17.9%) и Стралджа (19.0%) то е по-високо. Спрямо декември 2017 г. във всички 5 общини се отчита ръст на равнището на безработица, а сравнението със същия месец на м.г. показва намаление във всички общини.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През януари 2017 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 262 работни места (РМ), от които 233 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте - със 131 (със 100.0%), почти изцяло поради увеличението на местата за първичния пазар, а спрямо януари 2017 г. нарастването е със 7 работни места.
Най-много работни места на първичния пазар през годината са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (151), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (30), "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (17) и "Държавно управление" (10).
Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за машинен оператор, работник (в промишлеността и услугите), шивач, монтажник, продавач-консултант, заварчик, тапицер и др.
Започналите работа безработни лица през месеца са общо 199, от които 179 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 20 безработни, като всички са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ПРОЕКТ „РАБОТА” по ОП „РЧР” 2014-2020
Близо 9700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари и се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица от райони с високо равнище на безработица. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Минимум 2/3 от включените лица ще са от продължително безработни лица или новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които не са работили през предходните 12 месеца.
Проектът ще се реализира в 193 общини, в които равнището на безработица е над средното за страната през предходните 12 месеца, и ще осигури възможности за заетост и разкриване на нови работни места.
Общините от област Ямбол, попадащи в обхвата на проект „Работа”, т.е. с равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца са: Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца, като на работодателя ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта.
Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.
Приемът на документи по проект „Работа” започна на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г., включително, като има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Подробна информация за проекта може да бъде намерена на web адрес:
https://www.az.government.bg/pages/rabota/.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu