Четвъртък, 21 Март 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ МАРТ 2018
[ 25.04.2018 ]

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През март 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 4236 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 183 д. (с 4.1%), което по принцип не е характерно за този месец през последните години. Спрямо март 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1206 д. или с 22.2%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2985 д. в Ямбол и 1251 д. в Елхово, като в сравнение с миналия месец, а и спрямо март 2017 г. броят на безработните лица е по-малък, както в Ямбол, така и в Елхово.
Равнището на безработица през месеца е 7.6%, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област Добрич (7.5%) и пред област Кюстендил (9.1%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.3 процентни пункта, спрямо март 2017 г. има намаление с 2.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.8%) показва по-високо с 0.8 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (4.3%) и Тунджа (9.4%), а в Елхово (14.8%), Болярово (16.3%) и Стралджа (18.1%) то е по-високо. Спрямо февруари във всички пет общини се отчита намаление на равнището на безработица, а сравнението със същия месец на м.г. също показва намаление във всички общини.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През март 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 369 работни места (РМ), от които 325 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте - с 48 (с 15.0%), по равно поради увеличението на местата за първичния и вторичния пазар, а спрямо март 2017 г. има намаление на работните места, както за първичния, така и за вторичния пзар.
Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (118), "Селско, горско и рибно стопанство" (43), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (27), "Държавно управление" (26), "Административни и спомагателни дейности" (23), "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (21), "Хотелиерство и ресторантьорство" (17), "Транспорт, склади-ране и пощи" (11) и "Строителство" (10 РМ).
Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за работник в различните сфери на националното стопанство, машинен оператор, общ работник, монтажник, опаковач, готвач, личен асистент, шофьор, камериер/камериерка, манипулант в промишлеността, предач, заварчик.
Започналите работа безработни лица през месеца са общо 387, от които 340 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 47 безработни, като 7 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 40 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” по ОП ”РЧР”
В периода 26 март – 20 април 2018 г. Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост”. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.
И по време на втория прием по проект „Родители в заетост” право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения. Родителите, които могат да се възползват от услугата по проекта и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните две групи:
 родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети/ самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
 родители, които са безработни.
Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
В рамките на свободните финансови средства бюрата по труда стартират прием на заявки за разкриване на работни места по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица. Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в периода от 16 април до 24 април 2018 г., включително.
Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите съгласно утвърдените Правила за кандидатстване на работодатели по Програмата.
По Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица се осигурява заетост до 12 месеца на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в бюрата по труда не по-малко от 12 месеца.

МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ
На 16.04.2018 г. бюрата по труда в страната започнаха прием на заявки от работодатели за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта. Желаещите работодатели подават до 24.04.2018 г., включително заявки за свободните работни места.
Съветите за сътрудничество към ДБТ ще оценят подадените заявки от работодателите до 27.04.2018 г. и ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu