Четвъртък, 21 Март 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
НАГРАДИ В ОБЩИНА „ТУНДЖА“ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
[ 24.05.2018 ]

По традиция, на тържествена церемония в залата на Кукления театър - гр. Ямбол, бяха връчени наградите на изявени просветни и културни деятели от общината по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Присъстваха читалищни, културни и просветни дейци от всички селища в общината.
В началото на празника прозвуча Химна „Върви, народе възродени”. Приветствие към присъстващите поднесе кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев.
За пореден път община „Тунджа“ доказа, че дълбоко, искрено, с благодарност и признателност се обръща към своите учители, към онези, които полагат ежедневни грижи, за да учат децата и с отдаденост и себеотрицание да изграждат личности – можещи и знаещи.
Атанас Мерджанов връчи годишната стипендия за високи постижения в областта на образованието и науката, учредена по волята на дарителя на Иван Любчев Люцканов от село Роза. Той е пълен отличник и възнамерява да кандидатства Английска филология в Пловдивския университет.

С Решение на Общински съвет „Тунджа“, прочетено от председателя Георги Петров Георгиев, бяха наградени:
I. НАГРАДА „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС” - за личен принос и родолюбиви начинания:
1. Генчо Гунев Каназирев - управител на „КАН УЧТЕХСПОРТ“, с. Кукорево за изключителен принос при провеждане на празнични и културни мероприятия на кметство, читалище, училище, църква, и неговата 65 годишнина.
2. Тинка Господинова Иванова — директор на училището в село Ботево от 2005 г., за принос в реализираните граждански инициативи в с. Ботево и общината.
II. С ПОЧЕТЕН ЗНАК - ГЕРБ НА ОБЩИНА ,,ТУНДЖА“ - ЗЛАТЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1. Димитър Александров Бъчваров- архитект;
2. Народно читалище „Христо Ботев-1928“, с. Ботево;
3. Народно читалище „Светлина-1928“, с. Скалица;
4. Щилияна Вълчева Желева- секретар-библиотекар при НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Окоп;
5. Народно читалище „Виделина-1928“, с. Кукорево;
6. Народно читалище „Петко Рачов Славейков-1928, с. Гълъбинци;
7. Дора Гроздева Дякова - секретар на Народно читалище „Зора - 1928“ - с. Ханово.
III. С ПОЧЕТЕН ЗНАК - ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ - СРЕБЪРЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1. Светозар Янков Шопов- самодеец при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“, с. Генерал Инзово;
2. Пенка Иванова Гочева — учител в група „Усмивка“ с. Окоп;
3. Павлина Йорданова Димитрова - учител в подготвителна група „Мики Маус“, с. Тенево, към ДГ „К. Тенев“, с. Тенево;
4. Милена Василева Паскова - директор на ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
5. Костадин Маринов Костов - общественик от с. Скалица, дългогодишен председател на НЧ „Светлина - 1928“ с. Скалица.

Със Заповед на кмета на община „Тунджа“, отличия получиха:

І. С Грамота на Община „Тунджа“ и протоколен паметен знак, както следва:

1. Петя Михайлова Динева – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Скалица;
2. Галина Цветкова Михайлова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Скалица;
3. Мария Недева Вангелова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Скалица;
4. Инж. Татяна Тодорова Жекова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Скалица;
5. Диана Николова Панайотова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
6. Величка Йорданова Александрова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
7. Христо Тотев Христов – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
8. Кукерска група, с. Чарган;
9. Народно читалище „Паисий Хилендарски-1928“, с. Миладиновци;
10. Иво Савчев Пашов – художествен ръководител на танцови състави при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
11. Куман Христов Куманов – музикант от село Коневец;
12. Росица Георгиева Кралева – читалищен секретар на НЧ „Светлина – 1928“,
с. Безмер.

ІІ. За принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

1. Валентина Георгиева Динева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
с. Дражево;
2. Валентина Пеева Сарайдарова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
с. Дражево;
3. Татяна Димитрова Неделчева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
с. Дражево;
4. Радослава Иванова Стоянова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
с. Бояджик;
5. Диана Димитрова Паскалева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
6. Виолета Добрева Добрева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
7. Снежана Стоянова Костова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
8. Милена Георгиева Георгиева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
9. Радина Стойчева Чанева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
10. Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“,
с. Тенево;
11. Добринка Славова Панева –учител в ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
12. Стоянка Вълева Чирпанлиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
13. Диана Николова Гечева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
14. Светослава Василева Михова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
15. Юлия Пенчева Кирова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
16. Паулина Павлова Чорбаджийска – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
17. Нели Костова Стоянова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
18. Мария Петрова Георгиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

ІІІ. За принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:


1. Минка Димова Тачева – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
2. Калудка Христова Христова – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
3. Иван Панайотов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
4. Динка Иванова Илкова – културен деец и поетеса от село Победа;
5. Петра Вълева Проданова – културен деец от село Дряново;
6. Антон Владов Донев – дългогодишен учител и председател на читалищно настоятелство при НЧ „Христо Ботев - 1929“, с. Сламино;
7. Илия Тенев Кованджиев – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,
с. Дражево;
8. Събка Куртева Колева – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,
с. Дражево;
9. Атанаска Паскова Стоянова – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,
с. Дражево;
10. Радка Георгиева Маринова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,
с. Маломир;
11. Радка Желязкова Косева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
12. Иван Вълчев Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
13. Йовелина Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,
с. Маломир;
14. Цветомира Колева Колева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,
с. Маломир;
15. Денис Колев Колев – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
16. Йоан Иванов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
17. Валентин Атанасов Атанасов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,
с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
18. Маноела Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,
с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
19. Валентин Стоянов Велев – самодеец при НЧ „Светлина – 1929“, с. Калчево и участник в кукерска група;
20. Ивет Динкова Динева – самодеец при НЧ „Просвета – 1910“, с. Тенево;
21. Димка Иванова Пеева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
22. Дора Иванова Колева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
23. Галина Вълова Ганева – читалищен секретар при НЧ „Отец Паисий - 1926“, с. Завой;
24. Фолклорна певческа група при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
25. Фолклорна певческа група при НЧ „Пробуда – 1930“, с. Болярско;
26. Георги Великов Желязков – самодеец при НЧ „Д-р П. Берон – 1941“,
с. Коневец;
27. Ганка Димитрова Чемширова – дългогодишен читалищен секретар на НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
28. Янка Йорданова Балева – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
29. Стоилка Матеева Карагьозова – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
30. Фолклорна певческа група при НЧ „Васил Левски – 1931“, с. Победа;
31. Фолклорна певческа група при ПК „Дълголетие“, с. Роза;
32. Танцав състав „Усмивка“ при НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза;
33. Кольо Стоянов Колев – председател на читалищното настоятелство при НЧ „П.Р. Славейков – 1928“, с. Гълъбинци;
34. Петранка Митева Колева – председател на читалищното настоятелство при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
35. Веселина Иванова Димитрова – читалищен секретар при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
36. Стоянка Пенева Тодорова – самодеец и ръководител на група за автентичен фолкор при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
37. Добрина Кунева Жекова – самодеец при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
38. Марийка Кирчева Георгиева – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
39. Гена Бинева Иванова – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
40. Радка Цвяткова Белева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;
41. Еленка Йорданова Недева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“,
с. Ботево;
42. Дочка Димитрова Георгиева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“,
с. Ботево;
43. Ганчо Иванов Филипов – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“;
44. Мирослав Росенов Димитров – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu