Четвъртък, 22 Август 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
[ 13.06.2018 ]

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
През 2017 г. движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 111 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 575 (0.5%). Цифровизирани са 4 385 фондови единици, което е с 201 повече спрямо предходната година.
Посещенията в музеите в областта през 2017 г. са 34 хил. и съпоставени с 2016 г. намаляват със 7.9%. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 362, или с 29.2% спрямо предходната година.
Общият персонал на музеите през 2017 г. е 48 души, като броят му намалява с 2.0% в сравнение с предходната година.

2. Сценични изкуства

През 2017 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 452 представления, които са посетени от 53 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията намаляват с 3.4%, а посещенията - с 5.0%. Средният брой посетители на един театър през 2017 г. е 26.5 хил. и в сравнение с предходната година намалява с 1 384, а средният брой представления е 226. Намалява средният брой посетители на едно представление - от 119 през 2016 г. на 117 души през 2017 година.
Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е по-голям при представления от чужди автори - 55.8%, а при представления от български автори - 44.2%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при чуждите - 56.9%, а при българските - 43.1%.
През 2017 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година намаляват с 1.7%, докато посещенията се увеличават с 1.6%.


3. Библиотеки

През 2017 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 262 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 1.7%. През 2017 г. броят на регистрираните й читатели е 2 604, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2016 година. Посещенията в библиотеката са 51 хил. и се увеличават се с 5 хил. (10.1%) спрямо предходната година. Общият зает библиотечен фонд на един читател е 51 броя. През 2017 г. заетият библиотечен фонд е 133 хил. и намалява с 2 хил. (1.3%) в сравнение с 2016 година.

4. Кина

В края на 2017 г. кинопрожекциите се увеличават с 14.4%, докато посещенията регистрират спад от 21.9% в сравнение с предходната година.
През 2017 г. са прожектирани 118 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 88 - американски, 19 - европейски, 10 - български и 1 - други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.
Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu