Сряда, 17 Юли 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017
[ 23.01.2019 ]

 1. Преки чуждестранни инвестиции

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2017 г. възлизат на 50.7 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 41.9 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 9.8 млн. евро.

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции към 31.12. в предприятията
от нефинансовия сектор в област Ямбол

Към 31.12.2017 г. област Ямбол се нарежда на 25-то място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.
В областта, с най-голям обем на ПЧИ е община Ямбол с 28.4 млн. евро, следвана от община Тунджа с 13.5 млн. евро.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По окончателни данни през 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 239.4 млн. лeва и в сравнение с предходната година нарастват с 45.9%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 94.3 млн. лева, или 39.4% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2016 г. разходите за придобиване на ДМА в сектора се увеличават със 101.7%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ инвестициите за ДМА са на стойност 67.2 млн. лева, или 28.1% от общия обем, като се отчита увеличение от 30.5% спрямо предходната година.
Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2017 г. по видове. С най-голям относителен дял са направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура - 44.8%, като спрямо 2016 г. делът им нараства с 11.6 пункта, както и на други разходи - с 4.4, и на земя - с 3.4 пункта. Намаление на относителния дял се отчита на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 11.2 пункта и на разходите за транспортни средства - с 8.2 пункта.

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:
 чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
 плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
 минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:
 чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
 плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
 минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

 

 

 

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu