Сряда, 17 Юли 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА ЗА ФАЛШИВИ БОЛНИЧНИ ОТ ЛКК ?!
[ 28.03.2019 ]

До Главния прокурор
на Република България
г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на
специализираната прокуратура
г-н Димитър Петров

До окръжна прокуратура Ямбол
г-н Дойчин Дойчев
До министъра на здравеопазването
г-н Кирил Ананиев

До Български лекарски съюз Контролна комисия
г-н Иван Маджаров
г-н Стоян Сопотенски

До националните медии
До Ямболските медии

С И Г Н А Л
за проверка
от
Инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно: Нанесена финансова щета на Националния осигурителен институт (НОИ) вследствие на неправомерно издадени болнични от ЛКК (Лекарска консултативна комисия).

Уважаеми г-н Цацаров,
Уважаеми г-н Петров,
Уважаеми г-н Дойчев,
Уважаеми г-н Ананиев,
Уважаеми г-н Маджаров,
Уважаеми г-н Сопотенски,
Уважаеми дами и господа от медиите,

Изпращаме този сигнал за проверка до вас поради това, че до нас достигна информация за една от ЛКК, която въпреки отсъствието на един от членовете ѝ вписан в заповед № РД-13-129/ 15.01.2018 г. за състава ѝ на директора на РЗИ Ямбол е „издавала“ болнични листи на български граждани за период от около месец през 2018 година?!
Хронологията на събитията е следната:
1. На 15.01.2018 г. директора на РЗИ Ямбол издава Заповед № РД-13-129/ 15.01.2018 г. , с която одобрява ЛКК в състав от председател и трима члена;
2. В периода от началото на месец Юли до началото на месец Август 2018г., доктор Данаил Ибришимов, член на въпросната ЛКК, е отсъствал от РБългария, видно от многобройните му снимки в САЩ, където явно е бил на посещение;
3. През този период ЛКК-то не е преструктурирана с нова заповед на директора на РЗИ Ямбол, т.е. няма заместващ нов специалист на мястото на отсъстващия доктор, каквито заповеди има издавани за други ЛКК и както е редно да се направи;
4. Въпреки това тя не е преустановила дейността си като такава и е продължила да издава болнични на пациентите си подписани от всичките ѝ членове?!
Ако казаното до тук е истина, то са налице действия ощетяващи бюджета на НОИ, задължен да изплати неправомерно издадените болнични листове!
Въпросите, на които следва да се отговори са:
1. Има ли и колко са издадените болнични листове в периода, в който доктор Данаил Ибришимов не е бил на територията на РБългария от въпросната ЛКК?
2. Кои са членовете на ЛКК подписали болничните?
3. Подписвал ли се е доктор Данаил Ибришимов в болничните и как – с електронен подпис или физически и как е преглеждал болните?
4. Каквo е финансовото изражение в левове за бюджета на НОИ изплащането на въпросните болнични, като щета, ако болничните са неправомерно издадени?
5. Каква е финансовото изражение в левове, заплатени на всеки един член на ЛКК от пациентите и в частност на доктор Данаил Ибришимов за въпросния период от време през който той е бил в САЩ?

Ако информацията се потвърди, считаме случая за особено значим и обществено неприемлив и поради факта, че освен доктор г-н Ибришимов е председател на Общински съвет на Община Ямбол.
Разчитаме на бърза и задълбочена проверка от ваша страна за резултатите, от която да бъдем своевременно уведомени.

Приложение:

1. Заповед № РД-13-129/ 15.01.2018 г. , с която одобрява ЛКК в състав от председател и трима члена;
2. Снимки от Фейсбук профила на доктор Данаил Ибришимов – ще бъдат предоставени при поискване, поради това, че са семейни такива и на тях има деца.


С уважение: Александър Петров,Борислав Пехливанов, Жул Рафаел Калдерон,        Иван Кърцъков,Каньо Канев, Красимир Стойчев 

 

 

З А П О В Е Д
№ РД-13-129/ 15.01.2018 г.

На основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПМС № 83 от 26.04.2010 г./ и предложение с вх. № МД-05-11/ 03.01.2018 г. на управителя на МЦ„Медика 1” ЕООД Ямбол,

ОПРЕДЕЛЯМ:
Сформирам обща лекарска консултативна комисия към МЦ„МЕДИКА 1” ЕООД-гр. Ямбол в състав:

Председател: Д-р Юлиан Димитров Генчев–специалист по „Вътрешни болести”
Членове:
1. Д-р Петя Петкова Калъпова - специалист по „Нервни болести”
2. Д-р Данаил Георгиев Ибришимов – специалист по „Хирургия”
3.Д-р Илиан Димчев Симеонов- специалист по „Детски болести”
Работно време: от понеделник до петък от 16.00 до 16.30 часа.

ІІ. ОЛКК, сформирана към МЦ „МЕДИКА 1”ЕООД– гр. Ямбол, извършва експертиза на работоспособността на всички лица, подлежащи на освидетелстване.
ІІІ. Право да насочват към съответното ЛКК имат тези лечебни заведения, които са регистрирани по смисъла на чл. 8, ал. 1, буква „а” и „б”, т. 2, буква „а”, „б”, „в” и „г” от Закона за лечебните заведения.
ІV. Председателят и членовете на ОЛКК са длъжни да спазват всички разпоредби на Закона за здравето, Наредбата за медицинска експертиза, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и Националния рамков договор. При констатирани нарушения директорът на РЗИ-Ямбол ще прекратява дейността на съответните комисии.
VІ. Председателят и членовете на ОЛКК не могат да участват, като членове на ТЕЛК.
VІІ. Контролът по спазване на заповедта възлагам на управителя на МЦ „МЕДИКА 1” ЕООД-Ямбол.
VІІІ. Настоящата заповед да се връчи на управителя на МЦ „МЕДИКА 1” ЕООД-Ямбол за сведение и изпълнение.
ІХ. Настоящата заповед да се връчи на ТЕЛК към МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – Ямбол, РКМЕ – гр. Ямбол, РЗОК, Регионална Дирекция за социално подпомагане – гр. Ямбол, Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ямбол и ТП на НОИ – гр. Ямбол, за сведение.
Х. Настоящата заповед е в сила от 15.01.2018 г.до 15.01.2019 г.
Х. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ХІ. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд-гр. Ямбол в 14-дневен срок от получаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция-гр. Ямбол


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu