Вторник, 15 Юни 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 01.07.2020 ]

 Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи
Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Ямбол са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 111 хил. фондови единици. В сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 4 413 фондови единици, което е с 0.6% повече спрямо предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Ямбол е 12 001 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2018 г. са 35 хил. и в сравнение с 2017 г. се увеличават с 3.8%. В дните със свободен вход са осъществени 74.3% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 1 518 души спрямо предходната година.
Общият персонал на музеите през 2018 г. е 47 души, като броят му намалява с 2.1% в сравнение с предходната година.
2. Сценични изкуства
През 2018 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 550 представления, които са посетени от 48 751 зрители. Представленията от български автори са 38.5%, а посетителите им са 47.4% от всички. В сравнение с 2017 г. представленията се увеличават с 21.7%, докато посещенията намаляват с 8.1%. Намалява средният брой посетители на едно представление - от 117 души през 2017 г. на 89 души през 2018 година.
През 2018 г. в област Ямбол развива дейност един ансамбъл за народни песни и танци. Представленията и посещенията на този музикален колектив намаляват съответно с 19.1 и 21.5% в сравнение с 2017 година.
3. Библиотеки
През 2018 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Ямбол се състои от 267 хил. библиотечни документа, като 90.6% (242 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 3 006, което е с 15.4% повече в сравнение с 2017 година. Посещенията в библиотеката се увеличават с 10.5% и достигат 56 хиляди през 2018 година. Общият зает библиотечен фонд на един читател е 48 броя. През 2018 г. заетият библиотечен фонд е 144 хил. и се увеличава с 11 хиляди (8.4%) в сравнение с 2017 година.

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база. Броят на музеите е в съответствие със Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.). За 2018 г. има прекъсване на динамичния ред в данните за броя на музеите и те не са съпоставими спрямо предходните години.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu