Четвъртък, 05 Август 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 02.07.2020 ]

1. Лечебни заведения и леглови фонд
Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 410 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 372 легла, като в сравнение с 2017 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 6.3%. В края на 2018 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 344.8 на 100 000 души от населението, като спрямо 2017 г. тя намалява с 16.3 пункта.
Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2018 г. е 31 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 16 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 8 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.
През 2018 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения - център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

2. Медицински персонал
В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 347 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 627 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 394 медицински сестри.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:
• Мъжете са 154 (44.4%), жените - 193 (55.6%).
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 119, или 34.3%.
• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 17, или 4.9%, а най-
възрастните (на 65 и повече години) - 80, или 23.1%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 76, или 21.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология - 29 (8.4%), лекари в спешна медицина - 19 (5.5%) и Анестезиология и интензивно лечение и Акушерство и гинекология - по 17, или по 4.9%.

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2018 г. е 29.2 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина - 7.1, а с медицински специалисти по здравни грижи - 52.7. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 13.2 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина - с 3.2 пункта.

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.
Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.
При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.
В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.
За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).
Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба №1 на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 27 януари 20015 г.) и се отнася до практикуваната специалност.
Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu