Четвъртък, 06 Май 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 13.07.2020 ]

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.2 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата - 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 25.4 хил. или 59.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 13.4 хил. или 31.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.2%, а панелните - 0.8%. В градовете 48.1% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са тухлени с бетонна плоча.
Към 31.12.2018 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради - 26.0 хил. или 60.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.6 хил. (36.4%), триетажните са 725, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 660.
Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 - 1960 г. - 32.4% от общия жилищен фонд (13.9 хил.), следват построените сгради в периода 1961 - 1970 г. - 22.9% (9.9 хил.).
Към 31.12.2018 г. броят на жилищата в област Ямбол е 71.8 хиляди. В градовете се намират 43.5 хил. жилища или 60.6% от общия брой (табл. 1).

Таблица 1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2018 г. е 604, като в градовете тя е 517, а в селата - 815. През предходната година стойността на показателя за областта е 596 жилища, съответно 511 в градовете и 798 - в селата.
В края на 2018 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 23.7 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.3 хиляди. В градовете на областта 44.6% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.0% са с четири и повече стаи и 9.9% са едностайни. В селата 43.0% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища - 35.2%, двустайните - 18.4% и едностайните - 3.4%.
Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.7, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата - 1.3.
Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 70.1 хил. или 97.7% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 933 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.7 кв. м., като от градовете тя е 69.6 кв. м., в селата - 67.3 кв. метра.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 32.0 кв. м., като за градовете тя е 26.9 кв. м., а за селата - 44.2 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 31.5 кв. м., като в градовете тя е 26.6 кв. м., а в селата - 43.3 кв. метра.
Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).
От всички 71.8 хил. жилища в област Ямбол 73.4% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод - 7.6%, а само електрифицирани - 3.7%.

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.
Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:
- жилищните сгради;
- жилищата в жилищните сгради;
- площта на жилищата.
Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.
Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu