Четвъртък, 27 Февруари 2020

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
СТАБИЛНОСТ В УЧИЛИЩАТА
[ 09.09.2019 ]

Политиката на Община „Тунджа“ в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това да предостави оптимални условия за да могат децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа.
През учебната 2019-2020 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 29 групи, с една повече от предходната 2018-2019 учебна година. С Решение № 870 от Протокол № 56/ 28.08.2019 г. на ОбС „Тунджа“ в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле е сформирана втора целодневна детска група за деца в задължителна предучилищна възраст в основната сграда на детската градина. Сформирането на втора група за 35 деца от с. Кабиле в задължителна предучилищна възраст е свързана с подобряване на организацията на предучилищното обучение с цел повишаване на училищната готовност на децата преди постъпване в първи клас.
В детските градини от общината функционират 4 яслени групи.
По данни на директорите на детски градини в групите ще бъдат обхванати общо 544 деца.
Децата на 5 и 6-годишна възраст са общо 214, децата на възраст от 2 до 4 годишна възраст са 276, а в яслените групи към детските градини са записани общо 54 деца.
Групите във всички детски градини на територията на община „Тунджа“ осигуряват достъп до качествено предучилищното образование и са сформирани в съответствие с чл.60 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.8 и чл.9 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Наредбата за условията и реда за записване, отписване преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа“, при спазване на изискването за минимален и за максимален брой деца в група, съгласно Приложение 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Общинската училищна инфраструктура за учебната 2019-2020 година включва 10 училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.
По информация на директорите в трите групи за задължителна предучилищна подготовка, по една съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой са записани общо 53 деца.
Броят на първокласниците е 105 ученици, а учениците от І до VІІ клас в общинските е 971 ученици. В паралелките по специалността „лозаровинарство” в Средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 73 ученици.
В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за втора поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години. Общият брой на учениците в професионалните паралелки в училището е 28.
Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.
Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.
Извършено е преустройство и пристройка към Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново на обща стойност 596 199,36 лв. Обектът е въведен в експлоатация.
В ход е изграждането на отоплителна инсталация и възстановяването на фасада- север в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ на обща стойност 126 000 лв.
Предстои извършване на ремонт на В и К – инсталацията в сградата на Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ на стойност 51 300 лв.
Извършен е текущ ремонт на помещения в допълнителната сграда в село Хаджидимитрово към детска градина „Изворче“, с. Кабиле на стойност 6 200 лв.

През учебната 2019/2020 година Община „Тунджа“ съвместно с общинските образователни институции продължава работата по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-C01 и регистрационен номер BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1. Договорът е в сила от 6 март 2019 г. на обща стойност 889 917,41 лв.
В изпълнение на Дейност 6 „Общностни дейности и кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“ е променен облика на общинските образователни институции, като са реализирани фасадни живописни рисунки върху сградите на :
Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботево;
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново;
Начално училище „Васил Левски“, с. Завой;
Начално училище „Св. Климент Охридски“, с. Крумово;
Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево;
Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза;
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево;
Детска градина „Щурче“, с. Кукорево;
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле
Допълнителни сгради към общински детски градини в селата Безмер, Генерал Инзово, Победа, Чарган, Хаджидимитрово

За поредна година, Общината ще кандидатства от името на общинските училища по схема „Училищен плод”.

В деня - 16 септември
По повод 16 септември - началото на учебната 2019-2020 година, всички деца в подготвителните групи и първокласниците ще получат като подарък книгата на Генка Богданова „Звездана“, издадена с подкрепата на Община „Тунджа“.
По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общината ще споделят откриването на учебната година.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2020 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu