Сряда, 05 Август 2020

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБЩА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ДО 2020 Г.
[ 08.01.2020 ]

 От средата на 70-те години на миналия век Европейският съюз приема първата програма за действие за околната среда (ПДОС), за да предоставя стратегически насоки и да осигурява предвидими и координирани действия за политиката на Европа в областта на околната среда и климата. В момента се работи по Седмата програма за действие за околната среда („7-ата ПДОС“) която е в сила от 2014 г. и продължава до края на 2020 г. В нея е изложена перспектива до 2050 г., наред с ясното описание на интегрирана политика в областта на околната среда, която допринася за устойчивия икономически растеж, здравето и благосъстоянието на хората. Тя е изцяло в духа на целите на ООН за устойчиво развитие.
В седмата програма за действие на околната среда са заложени девет приоритетни цели и какво трябва да направи Европейският съюз, за да ги постигне до 2020 г.

 1. Опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
Първият приоритет е свързан с „природния капитал“ – от плодородната почва и продуктивната земя и морета до прясната вода и чистия въздух – както и биоразнообразието, което го поддържа.

2. Превръщане на Съюза в ефективна от гледна точна на използването на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
Втората област на действие засяга условията, които ще спомогнат за превръщането на ЕС в ефективна от гледна точка на използването на ресурсите ниско въглеродна икономика.
Отделя се специално внимание на превръщането на отпадъците в ресурси, с по-голям акцент върху предотвратяването, повторната употреба и рециклирането им, както и постепенното премахване на разточителните и вредни практики, като депонирането им.

3. Защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благосъстоянието им;
Третият приоритет обхваща предизвикателствата пред човешкото здраве и благосъстояние, като замърсяването на въздуха и водата, прекомерния шум и токсичните химически вещества. Според Световната здравна организация 20 % от всички смъртни случаи в Европа може да се дължат на екологични фактори.

4. Осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на околната среда чрез подобряване на неговото прилагане;
Четвъртият приоритет е за по-доброто прилагане на действащото законодателство, което ще донесе многобройни ползи. Проучване, изготвено от Комисията през 2012 г., е оценило, че пълното прилагане на законодателството на Съюза за отпадъците би довело до икономии в размер на 72 милиарда евро годишно, увеличение на годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на отпадъците в Съюза с 42 милиарда евро и създаване на повече от 400 000 работни места до 2020 г

5. Подобряване на базата от знания и данни за политиката на Съюза в областта на околната среда;
Петата област на действие е за научните изследвания, мониторинга и докладването на разработките в областта на околната среда, които означават, че разбирането ни за околната среда постоянно се подобрява. Тази база от знания трябва да се направи по-достъпна за гражданите и политиците, за да се гарантира, че политиката продължава да се основава на добро разбиране на състоянието на околната среда.

6. Осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата и отчитане на екологичните разходи при всички обществени дейности;
Ще има нужда от достатъчни инвестиции и иновации в продукти, услуги и обществени политики от обществени и частни източници, за да се постигнат целите, посочени в програмата. Това може да се осъществи само ако въздействията върху околната среда са отчетени правилно и ако пазарните сигнали също отразяват действителните разходи за околната среда. Това включва по-систематичното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ чрез постепенното премахване на вредни за околната среда субсидии и пренасочването на данъчното облагане от трудовите доходи към замърсяването на околната среда, както и разширяване на пазарите за екологични стоки и услуги.

7. По-добро отразяване на проблемите на околната среда в други области на политиките и осигуряване на съгласуваност при разработването на нови политики;
По-доброто интегриране на проблемите на околната среда в други области на политиката, като регионалната политика, земеделието, рибарството, енергетиката и транспорта. Систематичното оценяване на екологичните, социалните и икономическите въздействия на политическите инициативи и цялостното прилагане на законодателството за оценка на въздействието върху околната среда ще гарантира вземането на по-добри решения и съгласувани подходи в политиките, които водят до множество ползи.

8. Повишаване на устойчивостта на големите градове в Съюза;
Необходимо е да се помогне на градовете да станат по-устойчиви. Европа
е гъсто населена и към 2020 г. 80 % от гражданите й вероятно ще живеят в градски и крайградски райони. Градовете често са изправени пред общ набор от проблеми, като лошо качество на въздуха, високи нива на шума, емисии на парникови газове, недостиг на вода и отпадъци

9. Повишаване на ефективността на Съюза в справянето с международни предизвикателства, свързани с околната среда и климата.
Последният приоритет засяга по-широките глобални предизвикателства. Много от приоритетните цели в ПДОС могат да се постигнат само в сътрудничество с държавите партньори или като част от глобален подход. ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да се включват по-ефективно в работата с международни партньори за приемането на Целите за устойчиво развитие като продължение на конференцията „Рио +20“.
През месец октомври 2019 г. Съветът прие заключения, в които се предлагат насоки за политиките на ЕС в областта на околната среда и изменението на климата за периода 2021—2030 г. Той призовава Комисията да представи най-късно до началото на 2020 г. амбициозно и целенасочено предложение за 8-а програма за действие за околната среда (ПДОС).
Заключенията се основават на стратегическата програма на ЕС, приета от Европейския съвет на 20 юни 2019 г., в която се
изтъква неотложната необходимост от изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа.

 

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2020 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu