Четвъртък, 07 Декември 2023

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЯМБОЛ, ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ
[ 26.04.2014 ]

 През м. април т.г. се навършват 347 години откакто през Ямбол е преминал турският пътешественик Евлия Челеби. Той е описал града така:
СТАРИЯТ  ГРАД БУЛГАР ИЛИ Т.Н. УКРЕПЕНИЯТ ГРАД ЯМБОЛ
…Султан Мурад I, го завзел чрез ръцете на Тимурташ баба, осем години преди да бъде покорен Одрин. Територията му е на брега на реката Тунджа, разположен е на един приличащ на остров, нос от двете му страни е реката Тунджа. Крепостта му е била разположена на един висок хълм и по време на завоюването й е предизвикала затруднения, та след като била завзета била разрушена. И понастоящем в махалата на Суфийската джамия личат и се виждат основите на вътрешната крепост.
Разположен е в Румелийския еялет и е зарегистриран като хас на татарските султани - изключен от контрола на канцеларията и свободен от външна намеса. Той е център на честита кааза със 150 акчета. Има шейх–юл–ислям, старейшена на благородниците, местен спахийски старейшина, еничерски сердарин, надзорник на пазара.
Тук в един грамаден като кервансарай обор е разположен един керван от пет хиляди мулета на Османовата династия. /Оборът за мулета се е намирал на мястото на пионерските казарми./ Мулетата са поени в р.Тунджа, а от урината им се приготвяла селитра, необходима за правене на барут /за това целият град е освободен от произволните и тежки данъци и цялото му население е от мюселеми /освободени//.
Това е един приятен град, с хубав въздух и вкусна вода, с градини и лозя, разположени на една височина и гледащи към Тунджа. От трите страни го е обкръжила Тунджа и само откъм страната на северната звезда има възвишения и хълмисти места с лозя. Целият е оживен и украсен, домовете му са големи, а край реката Тунджа са разположени каменни сгради, украсени с балкони. Благоустроен град е. Особено пък султанският дворец на сина на кримския хан Герай султан е един украсяващ света дворец.
Той има всичко 17 мюсюлмански махали, една гръкоправославна махала и една еврейска махала. Има всичко 3500 къщи открай-докрай покрити с керемиди с рубинен цвят, с каменни и кирпичени стени, със закрити балкони, големи порти и осеяни с прозорци. Всичките му улици са покрити с едри камъни като царски пътища. Има всичко 280 оживени и украсени дюкяни. Сред всичките му занаятчии най-много са халваджиите и обущарите. Наистина сладка халва става! Има още пет покрити с олово и подобни на крепости здания и един солиден безистен с четири железни врати.Такъв оживен и украсен безистен в никоя друга страна няма. Всички ценни неща се намират в изобилие и на безценица.Има забележителни и богати старейшени на търговския и занаятчийския еснафи. Има един покрит с керемиди и оживен пазар на брашно, където се събират следуемите се държавни такси. В цялата чаршия има пет оживени и препълнени търговски ханища, а на брега на река Тунджа има още един хан. Има всичко три бани на брега на реката Тунджа. От всички най-украсена и съвършена, с приятна вода и въздух и по постройка е Старият хамам на чиято врата има отбелязан следния надпис –хронограма: „Заповяда да се построи този хамам султан Мурад хан, син на Мехмед хан, син на Баязид хан Светкавицата през 838 г. 1434 г. близо до банята на брега на река Тунджа има малък…..”
В този град има 17 михраба от които седем са джамии за петъчна молитва, а останалите са параклиси и местни молитвени домове. От всички най-добре е уредена, украсена и оживена светата джамия прочута с името Ески джами Старата джамия притежаваща много стари приходоизточници и привличаща много големи тълпи. Тя е един стар молитвен храм, който бил построен от един еничарски ага. Това е една просветлена джамия. Минарето й е четириъгълно, прилично на кула. В двора й има един ханефит ски водоскок - място за извършване на предмолитвено измиване. Около храма има оживени медресета. Тази джамия е с вътрешен двор.
След нея, пак в чаршията на вратата на Хаджи Юсуфовата джамия е следния надпис: „Построи тази свещена джамия благотворителят Хаджи Юсуф молитва за душата му.”
На брега на река Тунджа е джамията на суфиите, също покрита с олово. Тази джамия е с главозамайващо високо минаре, над чиято врата е нареден следния надпис: „Тази сграда за свещена джамия и достоен молитвен дом бе построена от шейх Мехмед известен като ибн-Ноктаджи.
Тя беше завършена на 1 джемази юлахър от месеците на осемстотин осемдесет и шестата година /1481 г./. /Бележка: Тази джамия е построена върху християнска църква в района на ямболската крепост, където сега е физкултурния салон на гимназия „Иван Райнов„./
В акта за посвещаване на имоти но тази джамия е вписано преданието как с помощта на великите светии тази джамия била построена за три акчета. Посещавана с любов за слушане, това е една оживена прочута и известна джамия. Тези са прочутите джамии в града.
Има всичко три медресета /училища/ за учените. Първото е в двора на Ески джамия - медресето на еничарския ага. И медресето на Ноктаджи и Хаджи Юсуфовото медресе, чийто учени и суфии са прочути. Обаче няма специални заведения за изучаване разночетенията на Корана и религиозните предания. Има всичко единадесет училища за обучаване на децата на азбуката. Всичко на пет места има текета с хора от сектите ордени. От всички най-оживено е текето при Суфийската джамия.
Описание на грандиозната градска постройка. В този град на две места на протичащата през него река Тунджа има грамадни паметници, солидни мостове, с по седем свода и поставени на каменни основи. Те са една внушителна постройка. А отгоре са поставени дебели дървета, настлани с дъски. Строител благотворител им е Гази Худавенгидяр. /Бележка: Единият е т.н. Бански мост до банята, за който пише и К. Иречек през 1884 г., другият мост е вероятно за Каргона./
Друга чудна постройка. Над тези мостове пак на река Тунджа има една водна мелница със седем коша, която се движи от чудно по –чудно. Като се отдалечаваш от река Тунджа в западна посока и дори до сарая има едно огромно поле, в което обработените земи са многобройни, а даровете и плодородието му са изобилни. Това е едно обсипано с лалета място.
Пак на река Тунджа близо до Суфийската джамия има една воденица със седем камъка, която е вакъф и наследствен имот на дъщерята на Ахмед паша.
Благотворното действие на водата и климата му. Водата и климатът му са крайно умерени, те са много обичани и влечението към тях е похвално.
Цялото му население е юруци читаци, има твърде много богобоязливи хора. С една дума, това са благодатни места с разкриващи благодат хора. Раята му се състои от български, гръцки, еврейски и сръбски неверници.
Извънредно богат с плячка град е. Ловът и ловните соколи са без граница и безчет, поради което предишните владетели са пазили тук всички кримски ханове и хански синове като залог и който се окаже в правото да стане хан, правели го хан на Крим.
Описание на гробниците в град Ямбол. Най-напред при Суфийската джамия са погребани толкова много знатни божии светци, над всеки който има по един надпис с изложението на деянията му и паметни строежи, та описанието им би ни отнело много думи.

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ
роден в Ямбол 1939 год.,
завършва ИСТОРИЯ - Софийски университет,
1962 - 1974 г. - уредник в исторически музей Ямбол,
                     1974 - 1995 г. - директор исторически музей Ямбол.
 

 

ДРУГИ ЗАГЛАВИЯ:

ЯМБОЛ, ИМЕТО,    ЯМБОЛ, ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА,     ЯМБОЛ, БАНИТЕ,

ЯМБОЛСКАТА КРЕПОСТ,     БЕЗИСТЕН, СОБСТВЕНОСТ,  ЯМБОЛ, ДЖАМИЯТА .

 

 

 

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2023 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu