Събота, 29 Януари 2022

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЗОВ ЗО ПОМОЩ
[ 29.01.2020 ]

от Александър Пенев Цонев – жител на гр. Ямбол, ЕГН – 5612169045, телф. 0889813714,
mail: all_conev@abv.bg , a.tzonev@yambol.bg

Обръщам се към Вас да дадете гласност на един сериозен проблем за жителите на гр. Ямбол и околните села.
Повече от 10 г. над града ни тегне заплахата от дейността на фирма „Континвест“ ООД, с управител Веско Цветков – съхранение и дистрибуция на течен хлор до 50т.
Много на брой са извършените проверки от компетентни органи, много са издадените административни актове, заведени дела.
На 30.01.2020 г. от 10.00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Ямбол. Като т.17 от дневния ред е записано „Предложение относно предприемане на действия по дейността на „Континвест“ ООД Производствена база гр. Ямбол и „Верея хим“ ООД.
От 13.00 ч. в Областна администрация Ямбол, под ръководството на Областния управител на област Ямбол ще се проведе работна среща в открит формат на същата тема.
Елате да се запознаете на място, как един човек държи като заложници 77938 човека.
Цифрата е по негови разчети отразена в аварийния план на „Континвест“ ООД.
Изпращам Ви доклада си до Общински съвет Ямбол.
МИСЛЯ ЧЕ СЪДБАТА НА ТОЛКОВА ХОРА ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС!
ЧАКАМЕ ВИ!!!!!

Дейността на „КОНТИНВЕСТ“ ООД, Производствена база – гр. Ямбол и подаденото Заявление за издаване на комплексно разрешително на „ВЕРЕЯ – ХИМ“ ООД, гр. София за експлоатация на „Инсталация за производство на твърд и течен алуминиев сулфат“ производствена база – гр. Ямбол, са обект на широк обществен интерес.
„КОНТИНВЕСТ“ ООД, Производствена база – гр. Ямбол, има действащо Разрешително № 140/2009 г., по чл. 104 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал – може да съхранява до 50 т. течен хлор. След промени в нормативната база, сега операторът изготвя Доклад за безопасност, който след съответната процедура се одобрява или не от ИАОС – София. В Коригирания доклад за безопасност са заявени 60 т. течен хлор за съхраняване.
По процедурата за одобряване на Коригиран доклад за безопасност - на сайта на ИАОС – гр. София, на 09.07.2019 г., е публикувано Съобщение на ИАОС, че е издадено Решение № 140-А-Н/28.06.2019г. за неодобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на КОНТИНВЕСТ ООД, гр. Ямбол, с оператор „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София.
Постановено е: Разпореждане за допускане предварително изпълнение на Решението за неодобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на КОНТИНВЕСТ ООД, гр. Ямбол, с оператор „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София.
С Определение № 5238/11.07.2019 г. Административен съд София – град отменя разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на Решение № 140–А-Н/2019 г. В момента това решение се обжалва пред Административен съд - София – град, дело № 8619/2019 г. Протоколите от заседанията са качени на сайта на съда.
Производствената площадка на „КОНТИНВЕСТ“ отстои на 1200 м от началото на града, 500 м от защитена територия „Тунджа 2“ от Натура 2000, 5 км. от селата Роза, Безмер и обект от стратегическа важност за националната сигурност – авиобаза Безмер.
Течният хлор се съхранява в железни варели с вместимост 400, 800 и 1000 кг. с работно налягане 6 атмосфери. Хлорът е силно токсичен газ, който при вдишваше поразява белите дробове и води до фатален край.
В Заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ВЕРЕЯ-ХИМ“ ООД е посочено, че чрез договор за наем с „КОНТИНВЕСТ“ ООД, ВЕРЕЯ-ХИМ ще ползва производствената площадка на КОНТИНВЕСТ.
Производството на алуминиев сулфат е екзотермична химична реакция, при която се отделя голямо количество топлина. Това изисква непрекъснато охлаждане.
За заявеното непрекъснато производството на алуминиевия сулфат, при това в голям обем, ще са необходими стотици тонове солна киселина, сярна киселина, натриева основа и др., всички силни окислители. Посочените вместимости са за 300 кубични метра. Всички тези опасни химически вещества ще се съхраняват на площадката на КОНТИНВЕСТ, на 100 м. от варелите в течен хлор. В случай на производствена авария, бедствие, терористичен акт, е възможно изтичане на 25 до 50 тона хлор. Облака ще достигне началото на града за 10-12 мин., а след 40 мин. целия град ще бъде обгазен със смъртоносна концентрация хлор. Застрашени са всички производствени площадки на фирми в непосредствена близост, както цитираните села и обекти.
Предвид малкото време за реакция няма да могат да се изведат хората от зоната на обгазяване.
При извършване оценка и анализа от риска определяща е възможно най-тежката последица.
Съвместяването на дейностите по съхранение на хлор и производството на алуминиев сулфат, при това в особено големи размери, на една и съща производствена площадка, в непосредствена близост, изключително много увеличава риска от тежък инцидент при производствена авария, бедствие или терористичен акт.
Затова Решение № 140-А-Н/28.06.2019г. за неодобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на КОНТИНВЕСТ ООД, гр. Ямбол, с оператор „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София на ИАОС – гр. София е от изключително значение за жителите на града.
От Протоколите от проведените заседания на Административен съд София – град на 30.09.2019 г. и 02.12.2019 г. става ясно, че съдът е отказал да конституира като заинтересована страна Кмета на община Ямбол.
Предвид изложените обстоятелства, обществено опасните последици от отмяната на Решение № 140-А-Н/28.06.2019г. за неодобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на КОНТИНВЕСТ ООД, гр. Ямбол, с оператор „КОНТИНВЕСТ“ ООД, гр. София на ИАОС – гр. София и факта, че са засегнати обществените интереси на всички граждани, предлагам Общински съвет Ямбол да сезира кмета на Общината да подаде сигнал до компетентните органи за извършване на цялостна проверка на Дейността на „КОНТИНВЕСТ“ ООД, Производствена база – гр. Ямбол.

 

Александър Цонев
гл. експерт УКОМП

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2022 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu