Сряда, 28 Февруари 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
[ 11.06.2020 ]

Удобното географско разположение на Ямболския регион, плодородната почва, мекият климат, минералните извори и удобните пътища са привличали човека от най-дълбока древност.
Каменоделната епоха, приблизително от 4000 до 2700 г.пр.н.е. по ямболските земи се характеризира преди всичко с появата на медни оръдия на труда, с графитна керамика и с първите човешки фигури изработени от кост. При проучването на Рачева могила край Ямбол са открити каменни брадви, чукове, глинени съдове, тежести за риболовни мрежи и за тъкачен стан, прешлени за вретено и други артефакти, които говорят за наченки на занаяти на територията на областта. Тези находки дават основание да се смята, че жителите на тези земи през каменната епоха са умеели да предат и тъкат.
През желязната епоха, когато тези земи са населени от траките , се наблюдава засилване на скотовъдството и животновъдството. При тях се развили и различни занаяти. Грънчарството при траките достига до голяма висота и се обособява като отделен отрасъл. Заражда се и производството на различни метални предмети, като доказателство за това е откриването на калъпи за отливане на бронзови брадви. Писмените сведения от това време сочат, че траките освен със земеделски продукти търгували и с метални произведения и руда за производство на метали.
През 4-6 век, в Ямболско се развива каменоделството. Наред с каменоделците – занаятчии се издигнали и майсторите, които художествено обработват камъка. Значителен тласък е получило и добиването на метал и металообработването. От това време са открити и мечове, копия и оръжия на труда, които говорят за разцвет на ковачеството и бронзовото леярство. Важно място в икономиката на областта заема и керамичното производство. Има открити множество съдове с различна големина и форма. Има доста данни и за производството на глинени лампи и фина керамика с релефна украса, работена в калъпи. Освен глинени съдове е открита и строителна керамика. За развоя на ювелирното изкуство в Кабиле и други селища се съди по откритите накити изработени от мед, бронз и злато.
През 9-14 века, освен със земеделие и скотовъдство населението на града се е занимавало и с някой занаяти. От тях по-развити са грънчарството, железарството, строителното дело, дърводелството, кожарството, кожухарството, златарството и др. Средновековният Ямбол е оживен търговски и занаятчийски център.
През времето на Османската империя търговията в града и околностите процъфтява. През 15-16 век, системата на държавна регламентация, играе роля за издигане на занаятчийството и стандартизиране на занаятчийското производство.Държавните поръчки и наличието на голямо население осигурявали необходимия пазар за занаятчийските изделия на градските еснафи. Силно развитие получават занаятите свързани с изработка на различни текстилни изделия. Обаче слава на града донесло производството на „кебета“, които добили известност като „ямболски кебета“ в империята и далеч по света. Във връзка със значителното развитие на занаятите и търговията в града през 16 век бил построен и специален покрит пазар – безистен. Подемът на занаятите и търговията в Ямбол през 16 век и оживеният обмен на стоки накарали османските власти да издадат специален „Законник за пазаря в Ямбол”. В него се регламентирала търговията в града.
През 17 век, подемът на занаятите и търговията способствали за по-нататъшното развитие на града. Османският пътешественик Евлия Челеби в описанието на града отбелязва, че в него има 280 оживени и уредени дюкяна, като в това число се включват не само търговските заведения, но и занаятчийските работилници. Пътешественикът дава малко сведения за броя и състоянието на еснафите в града, но все пак отбелязва, че градът имал „бележити и богати старейшини на търговия и на занаятчийските си еснафи, а сред тях най-многобройни били халваджиите и обущарите”.
През 18 век ямболското население продължава да се препитава от занаяти и търговия. Освен „ямболското кебе“, били развити и кожухарството, терзийството, калпакчийството, кафтанджийството, бакърджийството, грънчарството, приготвянето на халва и други занаяти.
Броят на занаятчийските дюкяни бил твърде значителен. Ямболския квартал Каргона, се превърнала в търговско-занаятчийско средище с около 300 дюкяна.
След Освобождението настъпили редица промени в занаятите в Ямболско. Много от занаятите, които били добре развити започнали да западат. Западнали занаяти като кожарство, свещарство, сапунджийство и др. Според исторически сведения преди войната един от основните занаяти е бил табаклъкът /кожарство/, имало е 12 кожарски работилници, като част от производството им е изнасяно извън страната. По време на войната повечето от тях са изгорели. За сметка на това добре се развило панталонджийството, като почти на всяка улица в града имало панталонджийници, добре развито било и кундурджийството.
След Съединението, западането на занаятите продължило. С навлизането на фабричното производство западнали свързаните с шиене занаяти, както и обущарството. Добре се развивали бояджийството, хлебарството и железарството.
В началото на двадесети век все по-упорито навлиза промишленото производство. Това води до фалирането на много занаяти в Ямболско. Заради това, че е богат земеделски район в Ямбол оцеляват голям брой дребни работилници, които обслужвали селото или вършели услуги на жителите на града. През 1914 се провежда анкета, от която става ясно, че най-много са обущарските работилници, които били специализирани в изработването на определени видове обувки - 23 изработвали високи обувки , 10 изработвали различни видове чехли и 3 които изработвали цървули. През 1914 година в Ямбол имало 11 ковачници, 4 дърводелски работилници и 8 железарски работилници. Отбелязани са също 8 шивашки работилници, три сарачници, една тухлена фабрика, две керемидарници и други.
В днешно време повечето занаяти, които съществуват са свързани с търсенето за автентични и уникални продукти. Те са тясно свързани и с провежданите на територията на областта културни събития като Кукерландия – Кукериада, Модата се мени фолклорът остава, Ямболски коледари и други такива. които са свързани с големи изложения на занаятчийски произведения.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu