Сряда, 01 Декември 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2021 НА ГРУПАТА СЪВЕТНИЦИ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ
[ 02.12.2020 ]

Предложенията ни за включване в Бюджет 2021 на Община Ямбол са част от всички предложения, отправени към нас като общински съветници. Те са в резултат от проведени значителен брой лични срещи, запознаване с проблемите на място и най-вече - неотложната необходимост за решаването им, а именно:

1. Осигуряване на средства за безплатни ясли за всички деца в Ямбол.
МОТИВИ: Пълното отпадане на таксата за детски ясли ще покаже подкрепящо отношение на община Ямбол към семействата с малки деца и ще стимулира включването на повече деца в предучилищна подготовка и възпитание, ще осигури качествена грижа за тяхното успешно развитие.
През 2020 година по наша инициатива таксите за яслите бяха намалени на половина. Поехме ангажимента да не се отказваме от основната ни цел – тяхното пълно отпадане за сметка на бюджета на община Ямбол.

2. Конструктивно обследване и техническа паспортизация на всички сгради на детски заведения в Ямбол – ясли и детски градини, които нямат такива.
МОТИВИ: Паспортът ще даде яснота относно състоянието и надеждността на конструкциите и необходимите мерки за поддържането и безаварийната им експлоатация в бъдеще, както и ще предвиди срокове за извършване на необходими ремонти и контролен мониторинг. Изготвянето на технически паспорти е регламентирано с чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Притеснени родители поставят с тревога въпроса за затваряне на сгради в отделни детски градини, поради технически проблеми, преместване на децата в други сгради, следствие на което се нарушават държавно-образователни стандарти и се понижава качеството на обучение и почивка на децата в детските заведения. Безопасността на децата в града е задача номер едно за всички нас.

3. Цялостно експертно обследване на градското озеленяване от специалисти на общината и външни такива за изготвяне на годишни графици по райони за скелетни резитби с указване на начина и местата на резитба за всяко отделно дърво.
МОТИВИ: На територията на целия град има опасно високи дървета, които, за съжаление, излизат извън обхвата на обслужващата техника. Огромните им размери създават проблеми – засенчват жилища, запушват улуци, повреждат покриви, прекъсват електрозахранване, повреждат инженерна инфраструктура. Някои високо изнесени корони правят дърветата неустойчиви на вятър, което застрашава и сигурността на хората, и на тяхната собственост. Зелената система е една от емблемите на нашия град, но в същото време е необходимо тя да бъде поддържана така, че най-безконфликтно да взаимодейства с останалите системи на градската среда.
Засега проблемите се решават на парче, по сигнали от граждани и фирми. Време е да стартира неговото комплексно разрешаване. Подрязването на градските дървета е нормалният начин за поддържане на уличните и кварталните насаждения, дава възможност за естетическо оформяне на короните на дърветата, тяхното подмладяване и най-вече тяхната безопасност.

4. Проектиране и изграждане на „Лекоатлетическа писта на Градски стадион“ – гр. Ямбол
МОТИВИ: Недопустимо е областен град, с традиции в леката атлетика, с амбиции за масов спорт сред населението и местна власт, насърчаваща здравословния начин на живот да няма съвременна лекоатлетическа писта.

5. Изграждане на допълнителен брой парко-места около зелената площ, находяща се между блоковете 12, 19, 13 в ж.к. „Диана“ и ул. „Надежда“ и асфалтиране на улицата до бл.12.
МОТИВИ: Предложението обосноваваме с недостатъчния брой места за паркиране, поради наличието на детска градина, студентско общежитие, развлекателни заведения в района. Зелената площ и към днешна дата нерегламентирано се използва за паркиране, а улицата до бл.12 се нуждае от асфалтиране. Има изготвен проект за визирания по-горе район (за допълнителни 50 парко-места, облагородяване на зеленото пространство и асфалтиране на улицата). Гражданите от района заявяват, че са готови да подпомогнат общината с поддържане на зелената площ със собствени средства и усилия.

6. Благоустрояване на междублоковото пространство зад блок №8 (около детската площадка и магазин „Ябълката”) в кв. „Златен рог”.
МОТИВИ: Налице е остра нужда от подобно благоустрояване, гражданите с години очакват местната власт да приоритизира този район.

7. Ремонт и реконструкция на ул. „Акация“ в град Ямбол.
МОТИВИ: Ул.“Акация“ се явява основна улица, започваща от парк „Боровец“ и завършваща на ул. „Крайречна“ (пресича и основна пътна артерия – ул. „Преслав“). Гражданите от квартала всяка година настояват за ремонт на улицата, тъй като поради лошото ù състояние се амортизират превозните средства както на живущите, така и специализираните транспортни средства - за сметосъбиране и сметоизвозване, линейки други подобни.

8. Проектиране, изграждане и благоустрояване на ул. „Кара Кольо“ - от № 16 до края на улицата, граничеща с т.нар. „Стара автогара“.
МОТИВИ: Улицата е изключително натоварена, пътната настилка е компрометирана, липсва осветление. Гражданите от години настояват за реакция на местната власт.

9. Отстраняване на проблеми в пространството между завод „Вилжуиф” и ул.Милин камък”.
МОТИВИ: Липсва осветление, а отсечката е с интензивно пешеходно движение. Наред с това отсечката е компрометирана и създава проблем за възрастните хора и майките с детски колички (подхода от „ Вилжуиф” към магазин „Сара“).

10. Изпълнение на решенията на вертикалната планировка по изготвения от община Ямбол проект за решаване на проблем на ул. „Димитър Благоев“, северната част на бл.8.
МОТИВИ: Откъм северната част на бл.8 на ул. „Димитър Благоев“ има проблем с повърхностното насочване на атмосферните води – сняг, дъжд и други, които постоянно се оттичат в приземното ниво на блока. Блокът е буквално „блокиран“ за живущи при по-тежки атмосферни условия и често наводняван.

11. Доставка и монтаж на бариера с дистанционно управление за осигуряване на достъп на живущите в бл.№2 на ул. „Цар Освободител”.
МОТИВИ: Както живущите от години имат проблем с достъпа до блока, такъв имат и специализираните транспорт и екипи при спешни и аварийни нужди.

12. Ремонт на ул."Черно море".
МОТИВИ: Улицата е павирана – голяма част от паважа е пропаднал или надигнат. По нея има интензивно движение, предвид че е до голямо училище – „П.Р.Славейков“.

13. Изграждане на детска площадка на зеленото пространство на ул. „Козлодуй“, пред бл.2.
МОТИВИ: Гражданите от района многократно поставят този проблем. Такава площадка липсва в квартал, в който живеят много млади семейства с деца и които настояват общината да демонстрира грижа за здравето и отдиха на малките ямболски граждани.

14 . Изграждане на детска площадка в "Търновската махала".
МОТИВИ: В този квартал няма детски кът или площадка, за разлика от всички останали жилищни райони в града.

15. Проектиране и изграждане на спортна площадка в бившето НУ „Ради Иванов Колесов“.
МОТИВИ: В кв. „Каргон“ липсват достатъчно спортни площадки.

16. Изграждане на детска площадка в ж.к. „Васил Левски” зад блок №10 и между бл.№7, №9 и №13.
МОТИВИ: В квартала има голям брой семейства с деца. Броят на детските площадки в този район е недостатъчен.

17. Ремонт и разширяване на паркинга между блок №90 и блок № 94 в ж.к. "Граф Игнатиев".
МОТИВИ: Паркингът е многократно разкопаван и не е ремонтиран след това. Капацитетът му не е достатъчен за огромния брой живущи в двата блока.

18. Изграждане на паркинг около блок № 64 в ж.к. "Граф Игнатиев".
МОТИВИ: Непосредствено до този блок няма паркинг, което принуждава живущите да паркират в "зелените площи" и да нарушават Наредбата за зелената система и Наредбата за опазване на обществения ред в община Ямбол.

19. Ново улично осветление на улиците „Стара планина“ и „Матвей Вълев“.
МОТИВИ: Липсва осветление по тези улици, което е предпоставка за пътни инциденти и създава напрежение у гражданите.

20. Изграждане на пешеходни алеи в пространството между блокове №4 и №6 в ж.к. „Васил Левски“ и цялостно благоустрояване на обособената площ. Смяна на тротоарната настилка пред бл.№2 и бл.№ 4.
МОТИВИ: Естетизация на жилищната среда и удобство за придвижване на живущите.

21. Реконструкция на тротоарите пред бл.№ 3 и бл.№ 6 в ж.к.“Зорница”.
МОТИВИ: Компрометирана тротоарна настилка, трудно придвижване на майки с колички и и деца, както и на възрастни хора.

22. Монтиране на осветителни тела между бл.№8 и бл.№6 и зад бл.№1 в ж.к.”Зорница”.
МОТИВИ: Липсва осветление, което е предпоставка за инциденти и създава напрежение у гражданите.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu