Сряда, 28 Февруари 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБЩИНА „ТУНДЖА“ ПОДПИСА ОЩЕ ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРОЕКТИ КЪМ МИГ „ТУНДЖА“
[ 19.11.2021 ]

На 17 ноември 2021 г., кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът и председател на МИГ „Тунджа“ Светозар Грозев, подписаха с Държавен фонд „Земеделие“ договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по два проекта, разработени от общината по процедурата за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП.
Сключеният договор с ДФ „Земеделие“ по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност" е на стойност 29 320,60 лв. и ще се изпълнява в продължение на 23 месеца.
С реализацията на проекта се планира широко гражданско участие на представители на местните общности, както и експертното участие на представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор.
В дейностите по проекта е предвидено:
 Организиране и провеждане на кръгла маса за местни партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия за ползите от създаването и от прилагането на регионална колективна марка. Целта е въвличането им в процеса изготвянето на стандарти и правила за сертифициране на марката;
 Изготвяне на концепция за развитие, лого и слоган; правна регистрация и защита марката;
 Изготвяне на стандарти и правила за сертифициране;
 Формиране на местна сертифицираща група;
 Разработване на маркетинговата стратегия за популяризиране стойността и идентичността на сертифицираните обекти, продукти, услуги и туристически атракции;
 Изготвяне и разпространение на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции;
 Планирано е и използването на специализирана външна експертиза, както и проучването на мнението и нагласите на стопанския, нестопанския и публичния сектори на територията на МИГ- Тунджа;
 В провеждането и реализацията на дейността „Създаване на малки местни тържища за сертифицирани продукти” се планира широкото общностно участие, както чрез анкетно проучване за идентифициране на местата на разполагане на тържищата, така и в хода на тяхното провеждане. В тях ще участват както местни производители, които да предлагат своята продукция, така и доставчици на услуги, представители на стопанския, нестопанския и публичния сектори, местни самодейци, представители на младежки организации, читалища и други общностни сдружения.
Вторият договор, сключен с ДФ „Земеделие“, е за финансирането на проекта „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища - потенциал за ревитализация на селските общности". Стойността на безвъзмездната помощ е 29 108,23 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца.
Проектът включва две дейности:
 Подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции чрез осигуряване на носии за народните читалища в подкрепа провеждането на местни празници, обичаи за популяризиране на местното културно наследство - потенциал за ревитализация на селските общности и провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт;
 По дейност „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа“ ще бъдат разработени 5 туристически кулинарни маршрута и отпечатано издание за популяризиране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа.
При изпълнението на двете дейности в тяхната цялост и свързаност ще бъдат доставени 99 бр. носии за нуждите на самодейните колективи при народните читалища от селата Бояджик, Каравелово, Козарево, Кукорево, Победа, Симеоново, Сламино, Тенево и Ханово, нужни за провеждането на традиционни местни празници и обичаи.
С отпечатването на изданието „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа“ ще се популяризирано местно наследство - култура, традиции, обичаи, изделия и храни, на територията на община „Тунджа“.
Изпълнението ще доведе до постигането на общата цел на проекта да се популяризира местното наследство, изделия и храни и до подпомагане развитието на туризма на база културната и кулинарна специфика на общината.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu