Вторник, 23 Юли 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОТКРИХА РЕМОНТИРАНИЯ МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА В ЯМБОЛ
[ 29.12.2023 ]

С официална церемония днес беше открит напълно обновеният Музей на бойната слава в Ямбол. Проектът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Сред присъстващите на церемонията бяха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева, председателят на Общинския съвет в града Антон Шиков, заместник-кметът Васил Александров, общински съветници, Николай Георгиев – единият от управителите на Обединение „АВС-Инком“ ДЗЗД, изпълнило строителните дейности, Георги Василев- управител на „В Консулт Проект“ ЕООД, арх. Сотир Камбуров – ръководител на проектантския екип.

"Днес е още един важен ден за Ямбол и изключително се радваме, че отново сме заедно, за да открием последния строителен обект за 2023 година. Искам да благодаря на абсолютно всички, които преминаха през това изпитание, понеже се наложи да изготвим нов проект. Искам да благодаря още на архитект Камбуров за изключително бързата му намеса и затова, че се справи по най-добрия начин, на изпълнителите на обекта, които го изпълниха качествено и в срок", каза кметът Валентин Ревански. Той изрази надежда, че и обектът ще се превърне в една важна част от културния туризъм на Ямбол - един от приоритетите на ръководството от 2019 година.

"Всички знаем и колко исторически паметници бяха възстановени и върнати на Ямбол благодарение на общите усилия на нашите съграждани, на ямболски фирми и на Община Ямбол. Надяваме се, че „Музеят на бойната слава“ ще се превърне в едно място за образование, за вдъхновение и за гордост, както за нашите съграждани, така и за гостите на Ямбол", допълни още Валентин Ревански.

Николай Георгиев изказа благодарност към ръководството на Община Ямбол за доверието и коментира, че обектът наистина е бил труден за изпълнение. „Ние, строителите, имаме невероятното щастие това, което работим да се вижда. Направихме всичко възможно обектът да изглежда по този начин, надявам се, че той ще има добро бъдеще", допълни още той.

Отец Янко отслужи водосвет за успех на начинанието.

На последвалата пресконференция, която също се проведе на открито в двора на Музея на бойната слава, Здравка Терзиева-ръководител на проекта, представи подробно изпълнените дейности пред присъстващите журналисти и гости. Архитект Камбуров отговори на въпроси относно проектните решения, включени в изпълненият проект.

Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570.60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 607 162.26 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително-монтажните работи и частично обзавеждане и оборудване. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление на обща стойност 762 408.34 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие - Юг по ОПРР 2014-2020. Изпълнител на инженеринг по проекта е Обединение „АВС-ИНКОМ“ ДЗЗД. Стойността за изпълнение на договора е в размер на 2 108 400 лв. с ДДС.

Проектът обхваща дейности по ремонт и модернизиране на сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея.

Една от водещите цели на Общинска администрация- Ямбол е да съхранява и популяризира историята на града през годините, а в частност и военната история, като същевременно с това създава привлекателен и красив вид на все повече емблематични сгради, които да се посещават както от жителите на града, така и от все повече туристи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и договор № 21F-000483 от 14.05.2021 г. финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu