Четвъртък, 30 Май 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЗАПОЧНАХА ПУБЛИЧНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
[ 10.04.2024 ]

На 9 април 2024 г., екипът на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ-Ямбол), като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион проведе публично обсъждане на 4 концепции за ИТИ, в които са заложени дейности на територията на област Ямбол. Водещи партньори в концепциите са Общините Ямбол, Бургас, и Сливен и Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве”.
В обществената дискусия се включиха партньорите по проекта, представители на местната администрация, общински съветници, медии, граждани и други заинтересовани лица.
Събитието откри кметът на община Ямбол - г-н Валентин Ревански, който описа предстоящите инвестиции и значението им за града и региона, а управителят на ОИЦ-Ямбол г-жа Станислава Иванова акцентира върху новия интегриран подход в регионалното развитие.
Първа бе представена концепцията на Община Бургас „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ от г-жа Мария Куманова Директор „Дирекция демографски политики, мониторинг и координация“ в Община Бургас. С концепцията се цели подобряване на здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура и достъпа до услуги, като основен фактор за определяне качеството на живот в региона, вкл. подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги, както и осигуряване на равен достъп до ползването на услугите от населението в региона. Прогнозният бюджет е 199 202 705 лв., като при одобрение на концепцията те ще бъдат осигурени от Програмите „Развитие на регионите" (ПРР), „Образование“ (ПО), „Развитие на човешките ресурси“(ПРЧР) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г.
Последва представяне на концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, с водещ партньор Община Сливен от г-жа Митка Крълева - Началник отдел „Общинско развитие, проекти и програми" в Община Сливен. Тя включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални парка в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона - Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, изграждане на обекти за спорт и рекреация, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция", „Връзка на образованието с пазара на труда" на ПО и „Насърчаване на младежката заетост" на ПРЧР. Предвидената БФП е 74 000 000 по ПРР, ПО и ПРЧР.
Концепцията с водещ партньор Община Ямбол „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“ бе представена от г-жа Венцислава Петрова - Главен експерт Отдел „Европейско финансиране и програми“. Проектното предложение обхваща инвестиции в образователна инфраструктура, подобряване на зелената градска среда чрез изграждане на зелени пространства за широко обществено ползване, подобряване на визуалните качества както на жилищните територии, така и на обособени паркови пространства, подходящи за развитие на устойчиви форми на туризъм и спорт. Включени са също изграждане на нови транспортни комуникации, създаване на възможности за алтернативни и екологични форми на придвижване на населението чрез разширяване на велосипедната и пешеходна инфраструктура. Предвидените инвестиции са на стойност 49 500 000 лв. БФП по програмите ПРР и ПОС. В обсъждането се включи и инж. Мариела Русева - началник отдел в Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и проекти за Териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, представляваща едни от партньорите.
Последната концепция на Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве” беше представена от управителя на сдружението д-р Пенко Пенков. Инвестициите, заложени в концепцията са в секторите здравеопазване, социални услуги, култура, икономика, наука, иновации и туризъм, в т.ч. инфраструктура и оборудване за масов спорт, мерки за насърчаване на туризма, мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и оборудване на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечени и труднодостъпни места. Предвижда се развитие и надграждане на регионален иновационен клъстер, производствени инвестиции за повишаване конкурентоспособността на предприятия и създаване на работни места, здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора с увреждания, хоспис центрове, социални домове, модернизиране на здравна инфраструктура и създаване на нови болнични услуги, производствена инфраструктура за иновативен био продукт за здравословен живот.
Присъстващите в залата изразиха мнение, че всички предложени инвестиции са необходими, навременни и решаващи за развитието на Ямболска област.
В попълнените по време на събитието анкетни карти е изразена безрезервна подкрепа за изпълнението на предвидените интегрирани концепции.
Публичните обсъждания, организирани от ОИЦ-Ямбол продължават през следващите три дни в общините „Тунджа", Стралджа и Елхово.
Областен информационен център – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.
Текст: ОИЦ - ЯМБОЛ 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu